Velkommen til Forskerfabrikkens e-læringskurs

Forskerfabrikken gjør naturfag og matte til en hobby på lik linje med andre fritidsaktiviteter som 

musikk, dans og sport. Vårt mål som en sosial entreprenør er å vekke flest mulige barn og unges 

interesse for real- og teknologifag, og bidra til at alle barn mestrer disse fagene.