Tenketrening

Her finner du alle e-læringskursene som inngår i Forskerfabrikkens tenketreningskurs.

Kurset har som mål å øke kunnskapen om matematikk og naturfag, samtidig som deltakerne får økt tro på egen evne til å lære.

Barn som går på Tenktetreningskurs vil utvikle og forsterke ferdigheter som er helt nødvendig i dag; nysgjerrighet, evne til å tenke selv, lyst til å lære og kunnskap om naturen.

Velkommen på kurs!

Velkommen til e-læringskurset til Forskerfabrikkens Tenketreningskurs.

Ved å se opplæringsvideoene, samt lese veiledningsheftet nøye vil du være godt rustet til å holde kurset.