Tenketrening

Her finner du alle e-læringskursene som inngår i Forskerfabrikkens tenketreningskurs.

Kurset har som mål å øke kunnskapen om matematikk og naturfag, samtidig som deltakerne får økt tro på egen evne til å lære.

Barn som går på Tenktetreningskurs vil utvikle og forsterke ferdigheter som er helt nødvendig i dag; nysgjerrighet, evne til å tenke selv, lyst til å lære og kunnskap om naturen.

Velkommen på kurs!

Kurset er en elektronisk versjon av kurset "Vi forsker om vinteren" som Forskerfabrikken har holdt for barnehager i Norge i perioden 2013-2019.

Velkommen til e-læringskurset til Forskerfabrikkens Tenketreningskurs.

Ved å se opplæringsvideoene, samt lese veiledningsheftet nøye vil du være godt rustet til å holde kurset.

This course outlines Moodle's features by providing examples of activities and resources.
Kurset er en elektronisk versjon av kurset som ble avholdt i Mosjøen og Farsund i 2018 for ansatte på SFO.

Kurset er en elektronisk versjon av kurset "Vi forsker om vinteren" som Forskerfabrikken har holdt for barnehager i Norge i perioden 2013-2019.