Mattetrening med eksperimenter

Her finner du alle e-læringskursene som inngår i Forskerfabrikkens mattekurs. 

Mattetrening med eksperimenter viser barn på 5. - 7.trinn hvordan de kan lære matte på en annerledes måte. Gjennom en praktisk og leken tilnærming opplever barn mestring, forståelse og utvikler nye læreteknikker.

Kurset har som mål å øke kunnskapen om matematikk og naturfag, samtidig som deltakerne får økt tro på egen evne til å lære. 

Velkommen på kurs!

Velkommen til e-læringskurset til Mattetrening med eksperimenter.

Ved å se opplæringsvideoene, samt lese veiledningsheftet nøye vil du være godt rustet til å holde dette kurset.