Velkommen som ansatt i Forskerfabrikken. 


Dette er et introduksjonskurs til deg som nyansatt hos oss. Du må gjennom denne opplæringen før du kan begynne å arbeide for Forskerfabrikken. 

Her finner du viktig informasjon både gjennom filmer så vel som dokumenter. Du kan når som helst gå tilbake til dette kurset og ta det igjen.


Lykke til!