Med Forskerfabrikken i barnehagen får dere en læringsarena som har barns naturlige forskertrang som utgangspunkt. Gjennom å studere naturen og gjøre eksperimenter, vil dere utvikle barnas språk, tallfølelse og tankeevne. Kursinnholdet vil i tillegg stimulere barna til å utvikle sin begrepsforståelse og få et større ordforråd. De vil lytte, observere, og gi respons i samhandling med andre barn og voksne. Sjansen er stor for at både dere ansatte og barna vil ha det gøy når dere forsker!

Mattetrim i Naturfaget for lærere

Naturfaget gir mange muligheter til å jobbe med matematikk. Når vi forsker trenger vi ofte gjennomsnitt, figurer og tabeller, eller vi må måle og beregne for å få et svar. På den måten blir matematikken brukt i en meningsfylt sammenheng. Det motiverer til å lære mer matematikk. Kurset er for pedagoger på 1.- 7. trinn.

Forskerfabrikken tilbyr to etterutdanningskurs for lærere i barneskolen, på 2. - 7. trinn. De to kursene kan kjøpes sammen, og varer da i 6 timer. Det er også mulig å bare kjøpe ett kurs, som vil vare i tre timer. 

Dette er kurset for del 2. 

Mattetrim i Naturfaget for lærere

Naturfaget gir mange muligheter til å jobbe med matematikk. Når vi forsker trenger vi ofte gjennomsnitt, figurer og tabeller, eller vi må måle og beregne for å få et svar. På den måten blir matematikken brukt i en meningsfylt sammenheng. Det motiverer til å lære mer matematikk. Kurset er for pedagoger på 1.- 7. trinn.

Forskerfabrikken tilbyr to etterutdanningskurs for lærere i barneskolen, på 2. - 7. trinn. De to kursene kan kjøpes sammen, og varer da i 6 timer. Det er også mulig å bare kjøpe ett kurs, som vil vare i tre timer. 

Dette er kurset for del 1. 

Inspirerende kurs for barnehageansatte

Gjennom spennende eksperimenter vil barna se, tenke og snakke mens de utforsker naturen. Kurset baserer seg på barnas naturlige forskertrang. Barna får utviklet språk- og tallforståelse samtidig som de gjør spennende eksperimenter. Kursene passer både for pedagogiske ledere og assistenter.

Forskerfabrikken tilbyr to etterutdanningskurs for barnehageansatte. De to kursene er tilpasset sesongene høst/vinter og vår/sommer. Barnehagen kan velge å starte enten med vår og sommer eller høst og vinter.

Dette er kurset for høst og vintersesongen. 

Inspirerende kurs for barnehageansatte

Gjennom spennende eksperimenter vil barna se, tenke og snakke mens de utforsker naturen. Kurset baserer seg på barnas naturlige forskertrang. Barna får utviklet språk- og tallforståelse samtidig som de gjør spennende eksperimenter. Kursene passer både for pedagogiske ledere og assistenter.

Forskerfabrikken tilbyr to etterutdanningskurs for barnehageansatte. De to kursene er tilpasset sesongene høst/vinter og vår/sommer. Barnehagen kan velge å starte enten med vår og sommer eller høst og vinter.

Dette er kurset for vår og sommersesongen.