Kurset er en elektronisk versjon av kurset "Vi forsker om vinteren" som Forskerfabrikken har holdt for barnehager i Norge i perioden 2013-2017.

Kurset er en elektronisk versjon av kurset "Vi forsker om vinteren" som Forskerfabrikken har holdt for barnehager i Norge i perioden 2013-2019.

Kurset er en elektronisk versjon av kurset "Vi forsker om vinteren" som Forskerfabrikken har holdt for barnehager i Norge i perioden 2013-2019.